RECYKLING


Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku od kilku lat zajmujemy się recyklingiem tworzyw sztucznych polipropylenowych (PP) i polietylenowych (PE).

Prowadzimy skup odpadów, które stanowią surowiec do produkcji regranulatów. Cena zakupu tworzyw uzależniona jest od zawartości zanieczyszczeń, ilości i jednorodności odpadów oraz sposobu ich spakowania (luz, bele, w big-bagach).

Prowadzimy skup następujących tworzyw PP/PE: Rury, węże, bańki, beczki, mauzery, skrzynki, wiadra, nakrętki, folię transparentną.

Nasza działalność związana z recyklingiem tworzyw sztucznych jest zgodna w wszelkimi obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w Polsce.

Posiadamy odpowiednie zezwolenie na zbieranie, transport i odzysk odpadów. 
Wystawiamy Karty Przekazania Odpadu (KPO) oraz Dokumenty Potwierdzające Recykling (DPR).


P.P.H. Hen-Stol
Hanna Piórkowska Sp.J.
Żebry Chudek 29a
k. Ostrołęki
07-416 Nowa Wieś


Godziny otwarcia
Poniedziałek - piątek
8.00-16.00